“Creativiteit is zuurstof voor je ziel”.
Julia Cameron

Zonder woorden een gesprek aangaan, kan dat?

Maak een schildergesprek met Hilde waarbij we beiden dezelfde kleuren gebruiken.

Een schildergesprek is een uitnodiging tot samenwerken van twee mensen op een schilderdoek. Het begint met een leeg doek en twee mensen die nog niet weten wat er gaat gebeuren. Dan begint één en zet een kleur, een beweging op het doek. De ander kijkt eerst en schildert dan een eigen antwoord op de canvas.
Er ontstaat een dynamiek, een samengaan van twee verschillende mensen, die in het hier en nu, met kleur woordeloos uitwisselen wat hen raakt en beweegt.
Men werkt met verschillende kleuren verf, sponsjes, borstels of met de handen. Om de beurt en in volstrekte stilte.
Elk moment ontstaat iets nieuws, iets onverwachts. En dat is tegelijk de kracht van het schildergesprek.

Zo een ‘gesprek’ duurt ongeveer een uur en men hoeft geen ervaring te hebben met schilderen of tekenen. Het gaat om het plezier van het werken met verf en met het met elkaar in contact zijn via verf op het doek. En zo ontstaan kleine en grote kunstwerkjes. Het resultaat mag je uiteraard meenemen.

Door wie?

Hilde verzorgt schildergesprekken met mensen die willen genieten van vorm en kleur.

Voor wie?

  • Ook voor beginners en gevorderde kunstenaars.
  • Hilde werkt met deze kunstvorm in woonzorgcentra in België en Nederland.
  • Ook past ze deze manier van werken toe samen met mensen in verschillende fases van dementie. Lees hier meer.
  • Om deze vorm van werken over te dragen verzorgt Hilde masterclasses in deze kunstvorm.

Interesse of vragen?

Neem vrijblijvend contact op.

Wil je leren met schildergesprekken te werken? kijk naar de Masterclass Schildergesprekken op deze site.

Kijk ook bij het onderdeel: ervaringen van mensen met schildergesprekken.

Masterclass schildergesprekken
met Hilde Engelen

Het werken met schildergesprekken vraagt van de beeldend begeleidende professional om een verfijnd afstemmen en een zorgvuldig hanteren van vaardigheden en deskundigheid.

schildergesprek

Een schildergesprek is een uitnodiging tot samenwerken van twee mensen op een schilderdoek. Het begint met een leeg doek en twee mensen die nog niet weten wat er gaat gebeuren. Dan begint één en zet een kleur, een beweging op het doek. De ander kijkt eerst en schildert dan een eigen antwoord op de canvas. Er ontstaat een dynamiek, een samengaan van twee verschillende mensen, die in het hier en nu, met kleur woordeloos uitwisselen wat hen raakt en beweegt.
Men werkt met verschillende kleuren verf, sponsjes, borstels of met de handen. Om de beurt en in volstrekte stilte.
Elk moment ontstaat iets nieuws, iets onverwachts. En dat is tegelijk de kracht van het schildergesprek.

Voor wie is de Masterclass Schildergesprekken bedoeld?

Ben je een beeldende-begeleidende professional en wil je in de nabije toekomst gaan werken met schildergesprekken?
Heb je vragen hoe je je schildergesprekken kunt invoeren in jouw vakgebied?
Ben je benieuwd hoe een insteek kan zijn om als hulpverlener/ coach het instrument schildergesprek op te nemen als werkvorm?
Wil je ervaren wat je eigen dynamiek is in de interactie op het doek?
En wat er van een schildergesprek te leren is voor je zelf en voor jouw werk met mensen?
Wil je ervaren wat er mogelijk verandert in de dynamiek tussen twee of meer mensen als gevolg van het schildergesprek?

Inhoud

In de Masterclass buigen we ons over de specifieke context van het werken met schildergesprekken. Dat vraagt iets van ons als professionals: een ombuiging van ons eigen vak naar het gebied van leegte, de potentie van de schildergesprekken. Wat nemen we mee? Wat laten we los? Bewust zijn van het verschil tussen het werken in een curatief beroep en een setting waarin schildergesprekken op zijn plaats zijn, helpt ons bewuster invulling te geven aan de schildergesprekken vanuit de eigen beroepsachtergrond.
De Masterclass gaat over dit ‘ombuigen’ maar ook over praktische zaken: hoe presenteer je je jezelf? Hoe leg je contact in de setting waarin je werkt met schildergesprekken? Hoe ga je het contact aan met de individuele persoon en met het team waarmee de persoon eventueel verbonden is?

Deze tweedaagse Masterclass laat je ervaren wat jij er aan kan hebben om met schildergesprekken te werken en deze mogelijk in te zetten in jouw werk van elke dag. Het geeft je handvaten in welke situatie een schildergesprek toepasbaar is en waar mogelijk echt niet. In deze dagen leer je de eerste stappen te zetten om een schildergesprek te evalueren na afloop en om te gaan met de vraag of jij als professional dat zelf kan doen of dat je te persoonlijk betrokken bent om daar iets over te zeggen.

Tijdens de Masterclass gaat Hilde Engelen in op haar kunstenaarspraktijk met schildergesprekken met “gewone” mensen en met mensen in een voortschrijdend dementieproces.

Interesse of vragen?

Neem vrijblijvend contact op.

Kijk ook bij het onderdeel: ervaringen van mensen met schildergesprekken.

Werkwijze

We zullen afwisselend bij ons zelf “naar binnen kijken” en daarna verwoorden, verbeelden. En steeds meer met elkaar concretiseren: wat betekent dit wat ik nu ontdek, voor het geven van schildergesprekken?

Werkvormen

– Voorbereidingsopdrachten.
– Informatie eigen maken door middel van:

  • Individuele reflecties
  • Werken in twee/drietallen
  • Plenaire uitwisseling
  • Beeldende oefeningen

Tijdsbesteding

De Masterclass schildergesprekken bestaat uit twee dagen met vier tijdsblokken waarin we door middel van oefeningen en opdrachten bewustzijn en sensitiviteit ontwikkelen voor het werken met schildergesprekken.

Deze scholingsdagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Benodigde uren voor zelfstudie ter voorbereiding van de dagen: in totaal 4 tot 5 uur.

Het laatste onderdeel van de Masterclass is een presentatie van jouw schildergesprek voor een publiek.
De voertaal van de masterclass is Nederlands.

Ervaringen

Schildergesprek van Annelies en Hilde op 25-05-2018

Annelies zegt over het proces van het schildergesprek het volgende:
“ Het begon met het kiezen van het doek. Ik koos voor hout en voor zwart. Zo’n effen zwart vlak voelt als ruimte, ruimte vol mogelijkheden. Dat alleen al is spannend.
En dan nog Hilde. Hoe zal dat gaan? Samen iets maken? Geen idee. O ja, ik kies voor een spatel om mee te werken. En niet voor kwasten. Waarom eigenlijk….

Ik geef me over aan wat er gebeurt.

De eerste kleur…. dat eerste oranje in dat diepe zwart ….. eigenlijk een serie aanrakingen-in-oranje die tot een lijn wordt…. En er dan nog zo’n heldere kleur er naast zetten, een beetje er over…. Wow, zwart doet kleuren sprankelen…

En nu afwachten, wat gaat Hilde doen? Mmm, voegt iets toe aan waar ik mee begonnen ben…. en doet nog iets verrassends, iets eigens: andere kleuren, nieuwe lijnen… En die nieuwe lijnen en kleuren nodigen mij weer uit: ga ik daar mee verder of ga ik ook iets nieuws doen? Ik hoef er niet over na te denken. Mijn hand pakt weer de spatel, kiest een kleur, kiest een plek op dat mooie zwart en brengt weer iets nieuws aan.

 

Ik geniet van de prachtige kleuren en vooral als ze door over elkaar, naast elkaar en in elkaar verschijnen. Oneindige nuances in blauw, in groen, oranje… nieuwe melanges die geen naam hebben.
En zo gaan we door … stil, zwijgend, elkaar afwisselend. Tijd speelt geen rol. En zo ontstond er iets dat pas veel later, haast toevallig, een naam kreeg. Maanvis. Het kwam op bij Hilde. De naam past… maakt het wat mysterieus…
Nu hangt Maanvis aan de muur, op een geliefd plekje zodat ik haar goed kan zien. Ze blijft mysterieus, kleurrijk en sprankelend.”

Noelle zegt over het schildergesprek van 11 april 2017 het volgende:
“Het schildersgesprek met Vedic Art teacher Hilde Engelen in een woonzorgcentrum in de Belgische Kempen, werd een aangename ontdekking.
Het was harmonieus om samen met iemand dit bijzondere gesprek te doen.
De mooie tunneldiepte in de gele “bol” kwam in eerste instantie van Hilde, de blauwe “vaas” als een krachtige herinnering van mij. Het werd al met al wel een eenheid op het doek.
Bij elke verfstreek had ik een innerlijke gedachte of een duidelijk gevoelen, gaf ik een betekenis helemaal verschillend van het nu vrij rationeel beschreven resultaat.”

Chris en Hilde hadden samen een schildergesprek op 02-09-2017.
Het schildergesprek met Hilde was een nieuwe ervaring voor me. Sinds mijn jeugd heb ik nauwelijks geschilderd en ‘techniek’ heb ik al helemaal niet. Wel kan ik enorm van intense kleuren genieten. Ik begon met okergeel, de kleur die mij altijd het meest aantrekt, in uitwaaierende cirkels. En met groen, dat vanuit één punt naar beneden uitwaaierde. Vervolgens voegden Hilde en ik om beurten iets aan dit schilderwerk toe.
Hilde bracht steeds iets nieuws in: het gebruik van een sponsje, kleur op kleur, een ‘druppel’ vanuit het gele centrum. Elke keer was dat voor mij een verrassing. Ik ervoer haar inbreng als een vriendelijke en speelse uitnodiging om tot nieuwe expressie te komen.
Zo schilderde ik tegen het einde van het schildergesprek met wit op blauw een ‘stroom’ naar beneden, met verdichtingen van de verf. Het ‘ontstond’. Ik was verrast wat er op het doek verscheen. Dat gaf me het gevoel dat niet ík het had geschilderd. Als ik het nu weer zie, ervaar ik opnieuw die stroom van wit als schoonheid. Voor mij laat het iets zien van het mysterie van de beweging van de realiteit zelf.

Chris Elzinga, 6 februari 2019

Schildergesprek van Lisa Wessling met Hilde Engelen op 26-01-2017.
Lisa zegt hierover het volgende: “Ik vond het heel bijzonder om te ervaren. Nog nooit zoiets gedaan, maar heel fijn.
In rust en stilte samen iets moois maken! Spannend om te beginnen.
Lastig om te zien dat de ander hele andere dingen op het doek zet dan dat ik zou doen.
Leren geven en nemen. Leuk om steeds met een nieuw inzicht verder te werken.
Nu 2 jaar later zie ik: Vrolijke kleuren. Een stad in de verte. Abstract, vreemd, inspirerend. Rust”.
Schildergesprek met Gerrie Lucassen 15-09-2016
Titel: Kip of ei: wat was het eerste?
Gerrie zegt over haar proces het volgende:
“Gewoon beginnen, aan elkaar wennen, reageren, hoe werkt dit? samenwerken, wat is belangrijk?
Afstemmen, samengaan, nieuw accentje en ineens…klaar…het is goed, wat hebben we gemaakt?
Waar is het begin? Waar gaat het naar toe? Goed gevoel.”

F en Hilde hadden samen een schildergesprek op 8 juli 2016.

LF schrijft: “Hilde begon en zette een kleur en beweging in het centrum neer. Ik voelde me ongemakkelijk en bewoog naar de zijkant van het schilderij. We hielden ons eigen gesprek, met respect voor elkaar. Met voorzichtig in elkaars veld komen. Ik had de neiging om van het schilderij te verdwijnen. In mijn eigen beweging te blijven. Zonder me teveel aan te passen. Voelde een gebrek aan ruimte. Het midden was voor mij te snel bezet en gaf de toon aan. Zag haar gemak met het gebruik van ruimte en kleur. Zag haar zorgvuldigheid en de mijne om niet door elkaar heen te werken, maar respons te geven.
Nu ik het terugzie na al die tijd: Ik zie het centrum met levende stromende kleuren met spirituele kracht. Ik zie mijn oerkracht, de linkerzijkant en onderkant als mijn oerverbinding. Ik vind het een naast elkaar bestaan van spirituele kracht en oerkracht. Of, als ik nu kijk, hoe de ziel gedragen wordt en omringd door de lange lijn van levens op aarde.”